Bernt Martin

Kommodor

046 850 9394

Maria Svenns

Vice Kommodor

050 302 3823

Evelina Ahlskog

Sekreterare

050 593 9612

Stefan Tuuvas

Skattmästare

050 553 2346

Jens Ahlskog

Ledamot

050 570 2831

Ralf Runonen

Ledamot

050 351 7675

Filip Norrgård

Ledamot

050 359 8780

Jonas Överholm

Suppleant

044 721 8422

Robin Holmgren

Suppleant

040 417 3381