Välkommen till Malax Navigationsklubb r.f

E-mail:: info@malaxnavigationsklubb.fi


Håll koll på isläget i Malax skärgård.
Se en översiktskarta över strömställen.

Is läget i Malax

Malax Navigationsklubb gratulerar alla som genomfört skärgårdsexamen år 2021. Av dessa välkomnar vi klubbens nyaste medlemmar:

Klaus
Jasmine
Erik

Våra Sponsorer


Aktia
Andelsbanken
Lokalförsäkringen
Botnia Marin
Över- Yttermalax Gemensamma Skifteslag