Navigationsklubben
Startsida
Styrelsen
Evenemang
Om klubben
Remmarutläggning
Remmargrupper
Hyrning av storskärsstugan
30 års Jubileum
Klubbens historik
Bildarkiv
Gästbok

                    email: info@malaxnavigationsklubb.fi    

 

                     Iskarta över Malax skärgård
                      Klicka här för att se den i pdf format

 

 

 

 

  Nyheter & Evenemang

 

 

 

Läs mera om årets 

Evenemang

 

 

Vissa program har bindande anmälan

KOM IHÅG att anmäla er i tid!

 

 

 

 

STORA RALLY
LÖRD. 4.7.2015

 

 Start kl. 08.00 från Åminne Strandservice

Konvoj ut till Storskär för icke tävlande,
start från Åminne Strandservice kl. 10.00

 

 

 

 

 ÅMINNE SWIMRUN 2015 MALAX

Datum 19.07.2015

 

Lite kort info...


Åminne Swimrun är en tävling där deltagarna springer och simmar (Aquathlon). Start och mål är vid Åminne Folkpark i Malax. 

 

Gemensam start för alla kl 12.00, även motionärerna. Om deltagarantalet blir stort, sker starten gruppvis. Tävlingen startar med att deltagarna springer från Åminne Folkpark längs Åminnevägen till Dimmornas bro och fortsätter längs Tuvasvägen mot Sidlandet till Ove Lindbergs stuga.

 

Hela springsträckan är 5100m, varav 2850m på allmän väg, resten är privata vägar. Springsträckan utmärks tydligt och löparna springer på högra sidan av vägen.

 

Den övriga trafiken på vägavsnittet kommer inte att avstängas, men för tävlanden finns dirigerare som ser till säkerheten. Tuvasvägen är en glest trafikerad väg.

 

Säkerheten under simdelen sköts av Malax Navigationsklubb rf. Det kommer att finnas förankrade båtar längs hela simsträckan som är 1400 meter. Även brandkåren och Sjöräddningssällskapet Molpe Sjöräddare rf skall finnas på plats med sina båtar. Simmarna hålls under uppsikt hela tiden. Simmare som får kramp eller inte orkar tas upp från vattnet. Vattendjupet längs sträckan är mellan 1-2 m.

 

Alla simmare blir tilldelade mössor med tydliga färger och deltagarnummer. Information om avverkad simsträcka vid 500 m och 1000 m. Man får vila under simsträckan och använda våtdräkt. En speaker kommer att följa deltagarna under loppet och hålla publiken informerad.

 

 

Mer information finns att läsa här Åminne Swimrun 2015

 

 

 

19.07.2015 Kl 12.00


MNK kommer att delta med

övervakningen av simningen.


Frivilliga behövs som kan ställa upp

med båt + 2 pers/båt

Kontakta Ralf Runonen: 050 5909 925
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aktuellt i klubben

 

 

  

 

 2015

 

_____________

 

MAJ 

 

Talko

 

 Fredag 8.5.2015

kl. 17.00

 vid Remmarstugan

 

Mycket att göra!

 

(Städ) Talko

 

Fredag 15-17.5 .2015
vid klubbstugan på Storskär
 

 

Båtbesiktning

 

Torsdag 21.05.2015

kl 18.00-20.00 
 

Plats: Fiskbryggan

_____________

 

 JUNI

 

 Lilla Rally

 

Lördag 6.6.2015

samt klubbdag 

Rallydeltagare samlas före kl. 12.00 vid Strandsevice

____________

 

JULI

 

Stora Rally / Klubbdag

 

Lördag 4.7.2015
(väderreservation 11.7)
Start kl. 08.00 från Åminne Strandservice

 

Konvoj ut till Storskär för icke tävlande,

start från Åminne Strandservice kl. 10.00 

 

Kontakta Reijo Hedman

 

Åminne Swimrun 2014

 

Söndag 19.07.2015

kl 12.00 

MNK kommer att delta med övervakningen av simningen.

Frivilliga behövs som kan ställa upp med båt + 2 pers/båt

 

Kontakta Ralf Runonen


_______________

 

 AUGUSTI

 

Grillkväll

 

Fredag 14.8.2015

 kl. 18.00

Korvgrillning på Högskäret.

 

OBS!!

Korv + picknikkorg medtages

 

______________

 

NOVEMBER

 

Årsmöte samt Julfest

 

Lördag 21 .11.2015

Årsmöte vid solhem

 kl. 18.00

Maten serveras

kl. 19.30 

 

______________

 

DECEMBER

 

NYHET!!

 

Julkryssning Vasa / Umeå / Vasa 05.12.2015

 

 kl 09.00

 

 

 

  LÄNKAR

 

Finlands Navigationsförbund

 

Åminne-Tuv allaktivitetsförening

 

Åminne Stugby

 

Åminne Folkpark

 

Kvarkens Båtmuseum

 

Strandservice

 

Molpe Sjöräddare rf

 

______________

 

Sponsorer 

 

 

 

 

 

 

 

Över - Yttermalax Gemensamma Skifteslag

 

 

 

 

  Copyright (c) Malax Navigationsklubb r.f 2010

Senast uppdaterad
2.7.2015 11:48