Remmargrupper
Startsida
Styrelsen
Evenemang
Om klubben
Remmarutläggning
Remmargrupper
Hyrning av storskärsstugan
30 års Jubileum
Klubbens historik
Bildarkiv
Gästbok
Remmarområde:
Dragare:
Medlemmar i gruppen:

 

  1. Ådro

 

 

 2. Svartihålet/Svartöfjärden

 

 

 

 

 3. Mellanströmmen

 

 

 4. Tomsäcken söderut

 

 

 

 

 5. Tomsäcken norrut

 

 

 

 6. Sillgrundsfarled

 

 

 

 

 7. Kobbsjön

 

 

 

 8. Stenskär runt

 

 

 

 9. Högskär runt

 

 

 

10. Fatisjön

 

 

 

11. Gropen

 

 

 

 

 

12. Kutskinnsören/ Trurskär

 

 

 

 

 

13. Nordishålet

 

 

 

14. Bergöfjärden

 

 

 

15.Inloppet till Söderskärsjön/Söderskärssjön

 

 

16. Sidlandet

 

 

17. Kallan

 

 

 

18. Storskär

 

 

 

 

 

 1. Jan- Fredrik Svenns

 

 

 2. Ulf Engblom

 

 

 

 

 3. Patrik Högfors

 

 

 4. Martin Grönros

 

 

 

 

 5. Kjell Norrgård

 

 

 

 6. Kjell Svenns

 

 

 

 

 7. Jan-Roger Damsten

 

 

 

 8. Reijo Hedman

 

 

 

 9. Karl-Gustav Solberg

 

 

 

10. Kim Back

 

 

 

11. Peter Sebbas

 

 

 

 

 

12. Stefan Tuuvas

 

 

 

 

 

13. Johan Söderback

 

 

 

14. Karl-georg Revahl

 

 

 

15. Kent Norrman

 

 

 

16. Mats Back

 

 

17. Peter Orre

 

 

 

18. Första och sista talkogruppen sköter dessa remmare varje år.

 

 

 

 

 

 1. Kaj Fredman

 

 

 2. Tomas Sjöstrand, Leif Österroos, Stig-Johan Åstrand, Patrik Öhman

 

3. Rauno Matintupa, Kaj Mitts, Kenneth Högfors

 

4. Per-Erik Sved, Stefan Svenns, Bertel Stormblad, Anders Melin, Tony Grönros, Tina Grönros

 

 

5.Sören Norrgård, Ulf Ekholm,Sven-Erik Blomster, Mikael Herrgård

 

 

6. Kjell Svenns, Mårten Back, Hans Söderback, Ralf Hägen,Jan-Ole Sandberg
 

 

 7. Börje Hyden, Håkan Jäntti

 

 

 

 8. Leif Ljungqvist, Harry Väglund

 

 

 9. Edvin Herrgård

 

 

 

 10. Andreas Strömfors, Patrik Wingren, Bill Rönnlund,Matias Sund

 

11. Peter Nyfors, Christer Hemming, Stig Lönnvik, Bertel Flemming, Ingmar Sjöblad

 

 

12. Hans Köping, Karl-Erik Strömfors, Krister Kronkvist, Ben Wentjärvi, Kjell Westerholm

 

 

 

13. Kristian Hemming

 

 

 

14. Leif Ståhl, Edvin Herrgård

 

 

15. Ralf Holms, Dan-Erik Malmsten, Yvonne Norrman

 

 

 

16. Bo Storfors, Tom Storfors

 

 

17. Martin Talvitie, Stefan Orre, Alf-Håkan Brännudd

 

 

 

 

 

 

  

 Copyright (c) Malax Navigationsklubb r.f 2010

Senast uppdaterad
12.4.2019 21:25