Styrelsen
Startsida
Styrelsen
Evenemang
Om klubben
Remmarutläggning
Remmargrupper
Hyrning av storskärsstugan
30 års Jubileum
Klubbens historik
Bildarkiv
Gästbok

 

 

 

Ordförande/kommodor

 

 Bernt Martin
046 850 9394

  

    

 

  

 Vice kommodor

 

Maria Svenns 

050 302 3823

 

 

 

 

   

Sekreterare


Evelina Ahlskog
050 593 9612 
 

 

 

 

 

 

Kassör

Stefan Tuuvas
 050 553 2346

 

 

 

Ledamot


Filip Norrgård
050 359 8780

 


 

 

  

 

 

 

 Ledamot

 

Jens Ahlskog
050 570 2831
 

 

   

 

  

 Suppleant

 

Jonas Överholm 

050 410 8675 

 

 

   

 

 

 


Ledamot


Ralf Runonen
050 351 7675

 

 

 

 

 

Suppleant

Robin Holmgren
 040 417 3381

 

 

 

 

Copyright (c) Malax Navigationsklubb r.f 2010

Senast uppdaterad
12.4.2019 21:25