Styrelsen
Startsida
Styrelsen
Evenemang
Om klubben
Remmarutläggning
Remmargrupper
Hyrning av storskärsstugan
30 års Jubileum
Klubbens historik
Bildarkiv
Gästbok

 

 

 

Ordförande/kommodor

 

Ralf Runonen

050 59 09925

 

  

   

 

 

Vice kommodor

 

Carita Storfors

050 33 93814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare

Bernt Martin 

 

 

 

 

 

 

Kassör

Stefan Tuuvas
 050 55 32346

 

 

 

Ledamot

Karl-Georg Revahl
 0400 16 7187

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant 

 

Maria Svenns

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suppleant

Jens Ahlskog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ledamot


Patrik Brolund
 050 92 96009

 

 

 

 

 

Ledamot

Patrik Majors
 050 30 31388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Malax Navigationsklubb r.f 2010

Senast uppdaterad
23.4.2017 23:57