Styrelsen
Startsida
Styrelsen
Evenemang
Om klubben
Remmarutläggning
Remmargrupper
Hyrning av storskärsstugan
30 års Jubileum
Klubbens historik
Bildarkiv
Gästbok

 

 

 

Ordförande/kommodor

 

Ralf Runonen

050 35 17675

 

  

    

 

 

 

 Vice kommodor

 

Maria Svenns 

050 30 23823

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare

Bernt Martin

046 85 09394 

 

 

 

 

Kassör

Stefan Tuuvas
 050 55 32346

 

 

 

Ledamot

Karl-Georg Revahl
 0400 16 7187

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suppleant 

 

Evelina Ahlskog

050 59 39612 

 

   

  

 

 

 

 

 

 Suppleant

Jens Ahlskog 

050 57 02831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ledamot


Patrik Brolund
 046 96 23501

 

 

 

 

 

Ledamot

Patrik Majors
 050 30 31388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Malax Navigationsklubb r.f 2010

Senast uppdaterad
7.5.2018 21:35