Om klubben
Startsida
Styrelsen
Evenemang
Om klubben
Remmarutläggning
Remmargrupper
Hyrning av storskärsstugan
30 års Jubileum
Klubbens historik
Bildarkiv
Gästbok

 

För att bli medlem i Malax Navigationsklubb rf bör man ha avlagt skepparexamen och varit bosatt i primärkommunen Malax fem år innan medlemskapet i klubben är möjlig, i annat fall kan man söka som stödjande medlem om man har skepparexamen. Efter att man varit stödjande medlem i fem år kan man ansöka om att bli ordinarie medlem, förutsatt att man är bosatt i Malax.

 

Styrelsen kan bevilja medlemskap i ovanstående meningar.

 

I vissa undantagsfall kan man söka om medlemskap till Malax Navigationsklubb rf :

 

- Om man är född/uppvuxen i primärkommunen Malax, men utflyttad. För att kunna söka skall man ha namnunderskrift på ansökan av 2 st. aktiva medlemmar varav ej styrelsemedlemmar underskrift godkänns, ej heller familjemedlemmar/nära släkting godkänns.

 

Uppfyller man dessa krav, kan man bli stödjande medlem i klubben med vissa undantag:

 

- Man har ingen rösträtt

 

- Man kan använda klubbstugan vid Storskär förutsatt att ingen ordinarie medlem använder stugan när man besöker Storskär. I så fall ska man komma överens med den ordinarie medlemmen huruvida övernattning är möjligt för tillfället. Ordinarie medlem har förtur.

 

- Stödjande medlem betalar 30 €/år i medlemsavgift, 30 € första året + inskrivningsavgift 10 €.

 

- Ansökan om att bli stödjande medlem skall avgöras på ett årsmöte av klubbens tillkallade medlemmar. Vid detta tillfälle skall man själva närvara annars förkastas ansökan.

 

 

 

I dags läge har klubben 256 medlemmar.

 

Medlemsavgift 15 €  

Inskrivningsavgift 10 €

 

Varje år har klubben verksamheter.

 

Bla. Städtalko både vid remmarstugan och Storskär,vårträffis, besiktning av båtar o brandsläckare, Lillarally, Stora rally, årsmöte och navigationsjulfest.

 

Mera information om datum,tid och plats kommer i ett senare tillfälle under evenemang och nyheter.

 

 

Här kan du läsa klubbens Registerbeskrivning. 

 

Årsmötesprotokoll:

 

Årsmöte 17.11.2018

 

 

  

 

 

Kontaktpersoner 2019

 

Kommodor:

Bernt Martin

046 850 9394

 

Kassör:

Stefan Tuuvas

 050 553 2346

 

Byggansvarig:

Jens Vest

050 593 9590

 

Mathias Björkell

 050 587 9805

 

Ove Lindberg

050 073 3701

 

Jens Ahlskog

050 570 2831

 

Johan Björkell

050 566 3179

 

Remmarmästare:

Filip Norrgård

050 359 8780

 

Båtbesiktare:

Patrik Brolund

Pontus Fredman

Jim Storfors

Jonaas Överholm

 

Hamn o. bevakning:

Kjell Norrgård

 Tommy Ingves

Tor Smulter

 Jonas Överholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Copyright (c) Malax Navigationsklubb r.f 2010

Senast uppdaterad
12.4.2019 21:25