Hyra stuga
Startsida
Styrelsen
Evenemang
Om klubben
Remmarutläggning
Remmargrupper
Hyrning av storskärsstugan
30 års Jubileum
Klubbens historik
Bildarkiv
Gästbok

 

Klubben hyr gärna ut stugan på storskär till er men med vissa fodringar.

 

Malaxbor icke medlemmar bör ha en medlem med sig under vistelsen i stugan.

Skolor, föreningar och klubbar kan hyra stugan med klubbens tillåtelse om man i god tid tar kontakt med klubbens kommodor.

 

Tillgängligt när man hyr stugan:

 

Bastumöjligheter.

Klubben har en roddbåt som man kan fiska med. Till den finns också en snurra som är inlåst i vedboden. Man bör iaktta att man ska ha med sig eget bränsle (2t bensin).

Navigationsklubben betalar till forsstyrelsen arrende på 10 st. nät varje år. Vanliga enkelnät. För att få fiska med 10 nät ska varje nät märkas med en nummerbricka som man finner inne i storskärsstugan på väggen i den större änden av stugan.

Fiskenät ska man medha själv för att kunna fiska.

 

 

God fiskelycka!

 

 

 

Klubbstugeregler

 

Vilka bör iakttas av alla besökare.

 

1.Om skador eller söndriga föremål märks vid ankomsten meddela så fort som möjligt per telefon till någon  styrelsemedlem.

 

2.Stör inte övriga gäster ..

 

3.Håll ljudvolymen nere, t.ex. radio

 

4.Tänk på att renlighet skapar trivsel, m.a.o. diska och städa upp efter dig.

 

5.Sopor och ej brännbart skräp tas med vid hemfärden.

 

6.Tänk på att Storskär har en känslig natur, plocka inte blommor och andra växter på skäret.

 

7.Som värdig SKEPPARE lägger vi till, m.a.o. inget extra svall som kan förorsaka skada på annan båt.

 

8.FÖRE AVGÅNG: Kontrollera att gas finns och att ved är inburen. Stäng fönstren.

 

9.Tag ett bankgiro, betala din vistelse via bank! Klubbmedlemmar 5 €/pers./natt , Malaxbor och Övriga 10 €/pers./natt (pengarna går till löpande kostnader såsom gas o.dyl.)

 

10.RESPEKTERA grannar och övriga besökare!

 

11.Lås dörrarna före avfärd!

 

 

 

 

 

 Tack för besöket

och

välkommen åter!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontaktperson vid hyrning:

 

Ralf Runonen

050 3517 675

 

 

Medlemmar 5 €/pers./natt

Icke medlem 10 €/pers./natt

 

Kontonummer:

 

Malax Navigationsklubb r.f

FI 67 567073 20002127

FI 33 497044 40002764

 

 

I nödfall om ej svar,

kontakta annan styrelsemedlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad
12.4.2019 21:25